Algemene voorwaarden

Door het gebruik van de internetsite www.gezelliggemaakt.nl en/of het plaatsen van een bestelling en/of aanvragen/reserveren van een workshop aanvaardt u de Algemene Voorwaarden van Gezellig Gemaakt.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer.


Naam ondernemer: Mw. M. Schenkeveld.

Handelend onder de naam: Gezellig Gemaakt.

Adres van de workshoplocatie: 
Adama van Scheltemaplein 59,2624 PH Delft

Onze workshop locatie bevindt zich op de 6e verdieping. Er is een lift aanwezig.
Tevens leeft er een shiba inu (hond) in de ruimte waar de workshop wordt gegeven. In principe is hij niet aanwezig tijdens de workshop. Wanneer u last heeft van allergieën en/of wanneer om een andere reden rekening met u moeten houden breng ons dan op de hoogte.

Postadres:
 Adama van Scheltemaplein 59, 2624 PH Delft.

Telefoonnummer: 0618713773 - telefonisch zijn wij helaas niet altijd makkelijk bereikbaar i.v.m. onze werkzaamheden.

Wanneer u telefonisch contact wenst kunt u dit aangeven middels het contactformulier op de website www.gezelliggemaakt.nl. Wanneer u middels dit formulier uw telefoongegevens achter laat nemen wij z.s.m. telefonisch contact met u op.

E-mailadres: info@gezelliggemaakt.nl

KvK-nummer: 50098349

Btw-identificatienummer: 1964.86.063.b02

Gezellig Gemaakt staat voor Creativiteit & Gezelligheid. Dit houdt in dat we gezelligheid hoog in het vaandel hebben staan. Je kunt bij ons terecht voor gezellige, creatieve workshops en handgemaakte (cadeau) artikelen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gezellig Gemaakt en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 3 - Het aanbod.

Gezellig Gemaakt staat voor Creativiteit & Gezelligheid. Je kunt bij ons terecht voor gezellige, creatieve workshops, handgemaakte cadeauartikelen en doe-het-zelf pakketten.

Ons aanbod is ontstaan uit liefde voor gezelligheid. Dit houdt in dat wij handelen naar ons eigen kunnen. Wanneer je specifiekere of meer gespecialiseerde wensen hebt met betrekking tot het product of dienst waar wij niet of niet meer aan kunnen voldoen zullen wij je doorsturen naar een talentvolle maar vooral gezellige collega in de branche met betrekking tot uw wensen.

Ons aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten zal ten alle tijden worden getoond. Een afbeelding kan dienen als inspiratie of richtlijn, maar kan afwijken van het te leveren product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Gezellig Gemaakt niet. 
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.

Tevens bieden wij bestaande artikelen aan van o.a. merken als Stampin`Up en Transfermarker. Werkbeschrijvingen, productvoorwaarden en veiligheidsvoorschriften welke betrekking hebben op deze artikelen zijn te vinden op de webpagina`s van desbetreffende bedrijven. Kijk voor producten van Stampin`Up op www.Stampinup.nl en voor de Transfermarker op www.transfermarker.nl
Op deze artikelen zijn naast de algemene voorwaarden van Gezellig Gemaakt tevens de voorwaarden van desbetreffende merken/bedrijven van toepassing.

Artikel 4 - Bescherming persoonsgegevens.

Gezellig gemaakt vindt privacy zeer belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig met ieders gegevens om.
 Je gegevens worden alleen gebruikt voor professionele doeleinden, zoals het verzenden van de bestelling, of om contact op te nemen over de bestelling. Wij zullen gegevens te nimmer zonder toestemming aan derden doorgeven.
Wij kunnen echter wel de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact opnemen alvorens de gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden deelname te weigeren.
Tijdens een evenement en na een workshop maken wij regelmatig foto`s van onze gezellige gasten. Dit doen wij in principe enkel en alleen met goedkeuring van de persoon/personen op de foto. Wij zullen je ten alle tijden vragen of wij de foto mogen gebruiken. Heb je het liever niet of niet meer dan verwijderen wij de foto direct van de camera en zal hij nooit gebruikt worden voor reclame en andere doeleinden op internet m.b.t. Gezellig Gemaakt. Mocht er onverhoopt toch tegen je wensen in een foto online staan waar je geheel of gedeeltelijk, herkenbaar of onherkenbaar op staat welk je graag verwijderd wilt hebben dan horen we dit uiteraard graag en zullen wij deze z.s.m verwijderen van de desbetreffende bron en tevens uit ons fotoarchief.

Artikel 5 - Intellectueel eigendom en auteursrecht.

Alle ontwerpen, afbeeldingen, foto’s,teksten etc. gemaakt door of in opdracht van Gezellig Gemaakt en getoond op de website www.gezelliggemaakt.nl e.a. mediabronnen waar Gezellig Gemaakt, nu of in de toekomst gebruik van maakt zoals Facebook, Pinterest etc. zijn eigendom van Gezellig Gemaakt. Dit valt onder intellectueel eigendom en auteursrecht. Niets van dit alles mag worden gekopieerd en/of exact worden nagemaakt voor verkoop doeleinden, tenzij wij hier toestemming voor geven. Voor privé gebruik zijn wij zeer flexibel maar zouden wij dit toch graag vernemen.
Wanneer er door ons toestemming wordt verstrekt dient ten alle tijden de bron te worden vermeld. Deze toestemming kan worden aangetoond middels een verklaring welke schriftelijk door Gezellig Gemaakt wordt aangeboden. Een aanvraag kan worden ingedient via het contactformulier. 
Gezellig Gemaakt mag zelf alle informatie en beelden ten alle tijden inzetten voor doeleinden met betrekking tot het bedrijf. Bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Artikel 6 - De prijs.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 7 - Garantie.

Gezellig Gemaakt staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 8 - Bestellen/ Reserveren.

Een bestelling plaats je door de volgende stappen te nemen:
•Stap 1: Kies een artikel
•Stap 2: Voeg deze toe aan de winkelwagen
•Stap 3: Kies de betaalwijze en klik op bestelling afronden.
•Stap 4: Vul je gegevens in en rond de bestelling af. Nadat je bestelling is bevestigd ontvang je een email van ons.

Wanneer je een workshop wilt reserveren neem je contact op met Gezellig Gemaakt door een mailtje te sturen naar info@gezelliggemaakt.nl.

Artikel 9 - Weigering en overmacht.

Gezellig Gemaakt behoudt zich het recht ten allen tijden een bestelling/aanvraag te kunnen weigeren zonder opgaaf van reden.
 In geval van overmacht is Gezellig Gemaakt niet gehouden haar verplichtingen naar de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 Onder overmacht wordt verstaan onder meer, brand, storingen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers en weersomstandigheden.
Bij ziekte wordt gezocht naar een passende oplossing.

Artikel 10 - Acties.

Wanneer er acties of aanbiedingen worden aangeboden dan behoudt Gezellig Gemaakt zich het recht om deze aan te passen dan wel stop te zetten. Dit is mogelijk zonder opgaaf van reden.
Een gewonnen prijs zal moeten worden opgehaald op ons adres genoemd in artikel 1. Wanneer wordt overeengekomen dat de prijs wordt opgestuurd zijn de kosten voor de persoon die de actie heeft gewonnen en nooit voor Gezellig Gemaakt.

Artikel 11 - Handgemaakte artikelen.

Gezellig gemaakt ontwerpt en vervaardigt unieke handgemaakte producten. Een foto kan dienen als inspiratie of richtlijn, maar kan afwijken van het te leveren product.

Artikel 12 - Aanlevering bestanden.
Voor het voorbereiden en of vervaardigen van onze workshops of het te leveren artikel vragen wij vooraf de wensen m.b.t. de workshop of het te leveren artikel kenbaar te maken door deze middels een WORD-bestand en/of foto aan te leveren via mail. Uiteraard geldt op alles dat ons op welke wijze dan ook aanleverd wordt eveneens ons privacybeleid . Zie hiervoor artikel 4.

Mocht bij het aanleveren van de bestanden gebruik worden gemaakt van een voorbeeld gevonden op het internet dan gaan wij ervan uit dat de bron door de consument is gecontroleerd op eventuele copyrights, auteursrecht etc. Eventuele kosten die voortvloeien doordat Gezellig Gemaakt gebruik maakt van de door de consument aangeleverde voorbeelden zullen ten alle tijden op de consument worden verhaald.

Alle producten welke door Gezellig Gemaakt tot stand worden gebracht met door de consument geleverde bestanden waar Gezellig Gemaakt inspiratie uithaalt worden beschouwd als intellectueel eigendom van Gezellig Gemaakt. Zie hierover artikel 5.

Artikel 13 - Levering en uitvoering. 

Gezellig Gemaakt neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten, zoals het organiseren van een workshop of party op een door de consument gekozen locatie dan wel onze eigen locatie. 
Als plaats van levering geldt het adres dat door de consument aan Gezellig Gemaakt kenbaar is gemaakt. Datum en plaats van de workshop dan wel het adres voor levering van producten en/of diensten wordt vooraf via mail vastgesteld.

Met inachtneming van hetgeen hierover elders in de algemene voorwaarden is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij ons inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dit geval voor rekening van Gezellig Gemaakt.

Artikel 14 - Verzenden.
Gezellig Gemaakt verzendt pas nadat de betaling is voldaan.

Wij maken voor onze verzendingen gebruik van de service van PostNL.
 Hiervoor hanteren wij tevens de voorwaarden en tarieven van PostNL. Deze kun je terug vinden op www.postnl.nl

Voordat wij een bestelling verzenden wordt het product gecontroleerd. Dit gebeurt zeer nauwkeurig. Uiteraard zorgen wij er tevens voor dat de bestelling uiterst zorgvuldig wordt verpakt zodat het de consument in de juiste conditie bereikt.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In dit geval zullen wij het bedrag dat de consument vooraf betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Mocht er onverhoopt iets mis gaan met de verzending neemt de consument binnen 24 uur na levering contact op met Gezellig Gemaakt.

Artikel 15 - Afhalen.

Het is mogelijk om de geplaatste bestelling bij ons op te halen op een nader overeen te komen tijdstip op het adres genoemd in artikel 1.

Artikel 16 - Reiskosten.

Wanneer Gezellig Gemaakt met de consument overeenkomt dat de workshop op locatie zal worden verzorgd, of wanneer de bestelling persoonlijk word bezorgd dan rekenen we € 0,20 cent per kilometer. Het aantal kilometer wordt vastgesteld middels de ANWB routeplanner vanaf ons adres genoemd in artikel 1. Wanneer de reistijd volgens de ANWB-routeplanner meer dan 30 minuten bedraagt rekenen wij tevens een tarief van €25,- per uur.
Rekenvoorbeeld 1:
De ANWB routeplanner geeft aan dat het vanaf ons adres genoemd bij artikel 1 tot het afgesproken adres 23 minuten reistijd is en 25 km. Wij rekenen dan 25 x €0,20 = totaal €5,00 aan reiskosten welke wij doorberekenen.
Rekenvoorbeeld 2:
De ANWB routeplanner geeft aan dat het vanaf ons adres genoemd bij artikel 1 tot het afgesproken adres 47 minuten reistijd is en 40 km. Wij rekenen dan 40 x €0,20 = €8,00 + 17 minuten extra reistijd a 0,41 p.m = €7,08 (a €25,- per 60 minuten) = totaal €15,08 aan reiskosten welke wij doorberekenen.

Artikel 17 - Betaling.
 Voor zover er niets anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen volledig te worden voldaan.

In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, zoals een workshop, party of kinderfeestje dient de betaling uiterlijk binnen 5 dagen nadat Gezellig Gemaakt de factuur heeft verstuurd bij ons binnen te zijn. Wanneer dit niet het geval is vervalt de reservering.
Wordt een workshop ruim voorafgaande aan de workshodatum gereserveerd bestaat de mogelijkheid om alvast een aanbetaling te doen zodat de datum daadwerkelijk gereserveerd kan worden. Wij kunnen de datum pas definitief bevestigen wanneer de (aan-)betaling is voldaan.
Wanneer de consument een workshop volgt bij Gezellig Gemaakt is het enkel mogelijk om deze vooruit te betalen middels bankoverschrijving. Hierbij is het belangrijk dat altijd het juiste factuurnummer en n.a.w.-gegevens worden ingevuld.
Deze betaalgegevens ontvang je via email welke wordt toegezonden na dat de wensen m.b.t. de workshop zijn ontvangen en door Gezellig Gemaakt zijn goedgekeurd. Aan de hand hiervan wordt de factuur opgemaakt en verstuurd per e-mail door onze accountant.

Doe-het-zelf pakketten en/of andere bestellingen kunnen bij ophalen in overleg eventueel ook contant of per pin betaald worden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 In geval van wanbetaling van de consument heeft Gezellig Gemaakt behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 18:- Annulering en herroepingsrecht. 

Wij wijzen u op wettelijke herroepingsrecht.
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De ondernemer kan het herroepingsrecht slechts uitsluiten voor diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode dan wel waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. 
De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt indien de consument een workshop, party of kinderfeestje na reserveren wilt annuleren. Dit is bij Gezellig Gemaakt tot 14 dagen voor de vast gestelde datum kosteloos mogelijk. Wij storten dan het gehele bedrag z.s.m. maar ten alle tijden binnen 30 dagen terug op uw rekening.

Bij annulering tussen 13 dagen en 48 uur voor aanvang van de workshop, party of het kinderfeestje betalen wij 50% terug. 
Bij annulering tussen 48 en 0 uur voor de vast gestelde datum vervalt het recht op teruggave.

Herroepingsrecht is tevens uitgesloten op artikelen, workshops, party’s etc. die door Gezellig Gemaakt tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, welk duidelijk persoonlijk van aard zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden ofwel snel kunnen bederven of verouderen.

LET OP! : Houd er rekening mee dat Gezellig Gemaakt vrijwel alles naar aanlevering van persoonlijke wensen ontwikkelt. Herroepingsrecht is hierdoor vrijwel altijd uitgesloten op producten en diensten van Gezellig Gemaakt

Artikel 19 - Kosten in geval van herroeping.

Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending voor rekening van de consument. Wij storten de (aan-)betaling z.s.m. maar ten alle tijden binnen 30 dagen terug op de rekening van de consument.

Artikel 20 - Klachten.
Gezellig Gemaakt doet haar uiterste best om de bestelling zo zorgvuldig mogelijk te behandelen en de workshop of party zo gezellig mogelijk te maken. 
Mocht er zich onverhoopt toch een klacht voordoen met betrekking tot de bestelling, een workshop, party of van welke aard dan ook, dan verzoeken wij de consument om contact met ons op te nemen middels ons contactformulier.
 Wij vertrouwen erop dat de consument ons zoveel mogelijk relevante informatie geeft met betrekking tot de klacht. Uiteraard wordt de klacht uiterst serieus genomen en zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord.
Een geschil kunt u als consument ook voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform. Deze vind u via volgende link : http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Tevens staan wij open voor opmerkingen en/of tips welk wij kunnen gebruiken om onze producten en werkzaamheden te kunnen verbeteren.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2018 Gezellig Gemaakt | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.